Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

La poliploïdia: un fet habitual i àmpliament estès entre les espècies bacterianes

Data: 27 d’octubre de 2021, a les 19h

Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, IEC i virtual

Ponent: Jordi Barbé, Departament de Genètica i Microbiologia, UAB

Organitza: Secció d’Ensenyament de la SCB

Inscripcions

 

En la xerrada es desenvoluparan els aspectes següents del cicle cel·lular bacterià:

  1. Cromosomes i plasmidis amb geometria circular o lineal. Característiques topològiques de la replicació dels cromosomes bacterians. Diferències entre minicromosomes i megaplasmidis. Espècies bacterianes amb més d’un cromosoma diferent en el seu citoplasma.
  2. Fases del cicle cel·lular bacterià. Es caracteritzaran les tres fases del cicle cel·lular bacterià: a) preparació de l’inici de la replicació del material genètic, b) replicació del material genètic i c) formació del septe i separació de les cèl·lules filles. Es farà un esment especial a la relació entre aquestes tres fases i al paper que hi té el citoesquelet bacterià.
  3. Efecte de l’estructura del cicle cel·lular bacterià sobre el nombre de còpies cromosòmiques. S’estudiarà també l’evolució de la dosi per cèl·lula de diferents gens a partir de la localització física d’aquests en el cromosoma i la taxa de creixement.

Finalment s’analitzaran els avantatges que l’estructura del cicle cel·lular bacterià té sobre la seva eficiència biològica.

Previous post

7th MetNet International Annual Meeting 2021

Next post

El permagel. La importància del gel invisible