Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

La misteriosa biologia de l’aprenentatge i la memòria

Data: 26 d’octubre de 2022, a les 19h

Lloc: Sala Pi i Sunyer, IEC i Zoom

Ponent: Mara Dierssen, Centre de Regulació Genòmica

Organitza: Secció d’Ensenyament de la SCB

Inscripcions

La conferència serà impartida en castellà

 

Una de les propietats més interessants, complexes i útils del cervell és la capacitat d’aprendre i recordar. L’aprenentatge està estretament lligat a la memòria, ja que aquesta no pot existir sense ell. Totes dues funcions mentals ens permeten adaptar la conducta segons la nostra experiència. I aquesta experiència i el coneixement adquirit, emmagatzemats d’alguna manera en el cervell, perfilen els trets, la conducta, l’actitud i, fins i tot, la manera de pensar de cada persona. La suma dels processos d’aprenentatge i memòria dona lloc a la funció cerebral que permet registrar, codificar, consolidar, retenir, emmagatzemar i recuperar la informació prèviament acumulada. Si l’aprenentatge s’encarrega de la fase de registre i codificació, la memòria, a més, ens permet fer els passos següents sense oblidar-nos de ser conscients de qui som ni de recordar cap a on ens dirigim.

Previous post

Cajalidades

Next post

XXVIII JORNADA DE BIOLOGIA MOLECULAR