Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

La crisi dels pol·linitzadors

XVI JORNADA CREAF SCB ICHN

Data: 26 de novembre de 2019

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Organitzen: SCB, ICHN i CREAF

Inscripcions

Programa

 

En aquesta jornada volem trencar alguns mites al voltant del tema de la desaparició de les abelles. Volem proporcionar una visió general de l’estat de la situació i de les tendències en les poblacions de pol·linitzadors. Així mateix, volem desgranar els principals factors responsables d’aquesta davallada, com són el canvi d’ús de la terra, la intensificació agrícola, l’ús de pesticides o el canvi climàtic. La disminució de pol·linitzadors és clarament el resultat d’una combinació complexa de factors, alguns dels quals no són prou coneguts i requereixen més coneixement. Tot i això, tenim prou informació per a començar a implementar mesures per a revertir les tendències negatives de la població observades durant el darrer segle i mitigar l’impacte d’aquesta disminució. Discutirem i reflexionarem obertament sobre aquests desafiaments, coneixerem persones expertes de centres de recerca, entitats i administracions que han hagut de fer-hi front i aprendrem entre tots pràctiques o estratègies que poden ajudar a revertir la situació.

Previous post

Les mentides de les pseudociències

Next post

Sessió inaugural 2019-2020: Diversitat, desenvolupament i evolució animal, cèl·lula a cèl·lula