Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

I Jornades de Biologia de Girona

Dates: 16 i 17 de setembre de 2020

Lloc: Virtual, Seminari web

Organitza: Secció de la SCB a Girona

Inscripcions

Llibre de resums de la Jornada

 

Amb el suport de:

       

 L’objectiu fonamental de les I Jornades de Biologia de Girona (BioGi) és donar a conèixer als investigadors i a la societat la diversitat de la recerca biològica que s’està duent a terme a les comarques gironines, i obrir un espai de debat i d’intercanvi entre professionals de la biologia.

Es busca un enfocament divulgatiu que permeti arribar a tots els biòlegs, tant estudiants com investigadors en formació i investigadors sèniors, que volen conèixer de primera mà les línies d’investigació.

No està previst convidar ponents, perquè volem donar tot el protagonisme als participants de les jornades.

 

Comitè Científic

Dra. Elisabeth Pinart (coordinadora). Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana (TechnoSperm). Institut de Tecnologia Agroalimentària. Departament de Biologia. Universitat de Girona.

Dr. Enric Verdú (coordinador). Grup de Recerca d’Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA. Departament de Ciències Mèdiques. Universitat de Girona.

Dr. Carles Borrego. Grup de Qualitat i Diversitat Bacteriana de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i Grup d’Ecologia Microbiana Molecular de l’Institut d’Ecologia Aquàrica. Departament de Biologia. Universitat de Girona.

Dr. Jordi Cabrefiga. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Dra. Margarida Casadevall. Grup de Biologia Animal. Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.

Dra. Mercè Figueras. Laboratori del suro. Departament de Biologia. Universitat de Girona.

Dra. Sara Pagans. Grup de Genètica Cardiovascular. Departament de Ciències Mèdiques. Universitat de Girona-IDIBGI.

Dr. Pere Boadas. Grup de Recerca d’Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA. Departament de Ciències Mèdiques. Universitat de Girona.

 

Comitè de suport i organització

Dra. Elisabeth Pinart (coordinadora). Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana (TechnoSperm). Institut de Tecnologia Agroalimentària. Departament de Biologia. Universitat de Girona.

Dr. Enric Verdú (coordinador). Grup de Recerca d’Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA. Departament de Ciències Mèdiques. Universitat de Girona.

Dr. Pere Boadas. Grup de Recerca d’Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA. Departament de Ciències Mèdiques. Universitat de Girona.

Dra. Meritxell Deulofeu Figueras. Grup de Recerca d’Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA. Departament de Ciències Mèdiques. Universitat de Girona.

Anna Bagó Mas. Grup de Recerca d’Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA. Departament de Ciències Mèdiques. Universitat de Girona.

Ariadna Delgado Bermúdez. Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana (TechnoSperm). Institut de Tecnologia Agroalimentària. Departament de Biologia. Universitat de Girona.

Yentel Mateo Otero. Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana (TechnoSperm). Institut de Tecnologia Agroalimentària. Departament de Biologia. Universitat de Girona.

 

I JORNADES VIRTUALS DE BIOLOGIA DE GIRONA

 

PROGRAMA DEFINITIU

Dimecres 16 de setembre de 2020

9.30-10.00 h Benvinguda del vicepresident i del coordinador de les Seccions territorials de la Societat Catalana de Biologia.

10.00-10.45 hBiologia del càncer. Moderadora: Esther Llop

10.00-10.15 h Administració dirigida de complexos metàl·lics amb activitat antitumoral mitjançant la seva conjugació a derivats de bombesina. A. Massaguer i col·laboradors.

10.15-10.35 h Caracterització del mecanisme de citotoxicitat de variants de l’HP-RNasa dirigides a nucli i avaluació de la seva capacitat per a inhibir la migració cel·lular i la invasivitat. M. Bravo i col·laboradors.

10.30-10.45 h La glicosilació alterada de la mesotelina com a biomarcador per al càncer de pàncrees. A.Duran i col·laboradors.

10.45-11.30 hBiologia de la reproducció. Moderadora: Beatriz Fernández

10.45-11.00 h Factors que afecten el patró de col·lapse/expansió previ a l’eclosió de blastocists humans: estudi preliminar. J. Sarquella-Ventura i col·laboradors.

11.00-11.15 h Efecte de la còpula amb toros intactes o vasectomitzats en l’expressió gènica del tracte reproductor femení. S. Recuero i col·laboradors.

11.15-11.30 h Els canals de potassi SLO1 tenen un paper essencial durant la capacitació in vitro d’espermatozoides de porcí. M. Llavanera i col·laboradors.

11.30-12.00 h Biologia Vegetal. Moderadora: Mercè Figueras

11.30-11.45 h Transcrits i microRNA que diferencien el suro d’altres escorces de tipus ritidoma. I.Armendariz i col·laboradors

11.45-12.00 h Diferències fisiològiques i de creixement entre plantes de fulla caduca i perenne en resposta a un augment de la radiació UV i a una reducció de la disponibilitat hídrica. L. Díaz-Guerra i col·laboradors.

12.00-13.00 h Microbiologia. Moderador: Carles Borrego

12.00-12.15 h Efectes del pèptid antimicrobià pediocina PA-1 sobre la viabilitat espermàtica i la càrrega bacteriana en dosis seminals porcines. E. Bussalleu i col·laboradors.

12.15-12.30 h. Efectes col·laterals de l’addició de nitrat sobre el resistoma dels col·lectors d’aigua residual. G. Gionchetta i col·laboradors.

12.30-12.45 h Biocàtodes per a la producció in situ d’hidrogen. E. Perona-Vico i col·laboradors.

12.45-13.00 h Transcriptòmica comparativa per a identificar diferències en l’expressió gènica entre soques AIEC i no-AIEC durant la infecció in vitro de cultius cel·lulars. Q. Bonet-Rossinyol i col·laboradors.

 

Dijous 17 de setembre de 2020

9.30-10.15 h Biologia animal. Moderadora: Margarida Casadevall

9.30-9.45 h Creixement i procedència dels mascles de gamba vermella, Aristeus antennatus, al calador de Palamós. A. Abras i col·laboradors.

9.45-10.00 h Estudi comparatiu de l’estat de salut i el cicle reproductor en sardines de les costes catalanes nord i sud. X. Frigola-Tepe i col·laboradors.

10.15-11.00 h Neurobiologia. Moderadora: Meritxell Deulofeu

10.15-10.30 h Estudi dels efectes preventius d’un extracte polifenòlic d’origen vegetal sobre el desenvolupament del dolor neuropàtic induït per una lesió medul·lar en ratolí. A. Bagó-Mas i col·laboradors.

10.30-10.45­ h L’autoestimulació elèctrica intracranial modula els nivells de la proteïna SIRT1 i de microRNA relacionats amb la malaltia d’Alzheimer. I. Puig-Parnau i col·laboradors.

10.45-11.00 h El polipèptid activador de l’adenilat-ciclasa de la pituïtària (PACAP) millora els símptomes motors i promou la supervivència de cèl·lules estriatals a la malaltia de Huntington. I. Solés-Tarrés i col·laboradors.

11.00-11.45 h Genètica molecular. Moderador: Jordi Ribas

11.00-11.15 h Estudi comparatiu dels efectes d’una mutació a SCN5A en una família diagnosticada amb síndrome de Brugada utilitzant iPS-CM. R. Martinez-Moreno i col·laboradors.

11.15-11.30 h  Un codó stop prematur en la placofilina-2 causa una disminució en l’expressió de gens relacionats amb la cardiomiopatia arritmogènica en el model cel·lular HL1. M. Vallverdú-Prats i col·laboradors.

11.45-12.30 h Biologia cel·lular i biologia molecular. Moderador: Dr. Òscar Campuzano

11.45-12 00 h La mutació p.G357S_RYR2 associada a CPVT provoca un guany de funció en cardiomiòcits derivats de cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPS-CM). D. Carreras i col·laboradors.

12.00-12.15 h Marcatge isotòpic seqüencial de proteïnes mitjançant transinteïnes ortogonals. A. Romero-Casañas i col·laboradors.

12.15-12.30 h Emfisema pulmonar: quantificació histomorfomètrica i utilitat en el diagnòstic de barotraumatisme pulmonar en el busseig. J. M. Casadesús i col·laboradors.

12.30-12.45 h Acte de cloenda a càrrec del coordinador territorial de la Societat Catalana de Biologia.

 

Atenció:

Les comunicacions orals han de tenir una durada màxima de 10 minuts i, posteriorment, hi haurà un temps (5 minuts) reservat per a preguntes.

Els pòsters han d’incloure els mateixos apartats dels resums acceptats i el format és lliure. S’haurà d’enviar en PDF, per correu electrònic a: scb@iec.cat, com a màxim fins al 9 de setembre. Els pòsters s’exposaran al web de les jornades durant els dies 16 i 17 de setembre. El primer autor signant del pòster haurà de fer arribar un PDF del pòster amb un àudio gravat que contingui una breu explicació de la informació més rellevant;  com a màxim l’àudio no podrà superar els 5 minuts de durada.

 

PÒSTERS

La concentració d’hormona antimulleriana al plasma seminal varia entre les diferents fraccions de les ejaculacions porcines

Ariadna Delgado-Bermúdez

Un mètode innovador basat en la combinació de MALDI-TOF i de xarxes neurals artificials per clasificar diferents tipus de dolor patològic en models animals

Meritxell Deulofeu

El trànsit polaritzat de la subunitat β2 del canal de sodi és dependent de l’associació a subdominis de membrana rics en colesterol

Eric Cortada

Els nivells d’activitat de l’adenosina deaminasa (ADA) del plasma seminal no estan relacionats amb la capacitat fecundant de l’esperma porcina

Estela Garcia Bonavila

Glicosilació diferencial de l’EGFR en línies cel·lulars de càncer de pàncrees deficients en alpha2,3-sialiltransferases

Laura Miró Domènech

Identification of prostate specific antigen (PSA) glycoforms in aggressive prostate cancer (PCa) patients

Anna Gratacós-Mulleras

 

Previous post

VACANCES D'ESTIU 2020

Next post

The key role of crosstalk in metabolic control