Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

I Jornada de Microbiologia

Data: 26 d’abril de 2016, tot el dia

Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, IEC

Organitza: Secció de Microbiologia de la SCB

 

Nota de premsa

Demà, dia 26 d’abril de 2016, la Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans acollirà la I Jornada de Microbiologia, organitzada per la Secció de Microbiologia de la SCB. La cita té com a objectiu afavorir l’establiment d’interaccions científiques entre els membres de les diferents institucions de recerca de Catalunya, i, d’una forma especial, la presentació de la recerca dels estudiants de doctorat.

La I Jornada de Microbiologia no substitueix altres formats de trobades organitzades per la mateixa secció, com la ja tradicional RECAM, sinó que les complementa. En les sessions de matí i tarda de demà, s’hi presentaran xerrades d’investigadors de diverses universitats i centres de recerca del nostre país que mantenen, tots ells, una posició de lideratge en el camp científic en què treballen. En aquest sentit, la Jornada comptarà amb la presència del Dr. Antoni Villaverde (IBB, Dept. de Genètica i de Microbiologia, UAB), que pronunciarà la conferència inaugural centrada en la fabricació microbiana de nanoestructures proteiques.

Al llarg de tot el dia, es presentaran les comunicacions dels participants, hi haurà sessió de pòsters (amb 14 propostes) i es tractaran aspectes tan diversos i transversals de la microbiologia com la taxonomia en l’era de la genòmica, la manipulació molecular dels patògens en la indústria alimentària o el tractament de l’aigua contra el virus de l’hepatitis E. La cloenda de la Jornada anirà a càrrec del Dr. Jordi Mas, coordinador de la Secció de Microbiologia de la Societat Catalana Biologia, que parlarà sobre l’impacte i presència de la microbiologia en els projectes de recerca del programa europeu Horizon 2020. Juntament amb Mas (UAB, UIC), la Dra. Montserrat Bayés (Microbiology Quality Management) i el Dr. Eduard Torrents Serra (IBEC) s’han responsabilitzat de l’organització científica de la I Jornada de Microbiologia de la SCB.


 

La Secció de Microbiologia organitza la I Jornada de Microbiologia amb l’objectiu d’afavorir l’establiment d’interaccions científiques entre els membres de les diferents institucions de recerca de Catalunya, i especialment la presentació de la recerca dels estudiants de doctorat. No substitueix altres formats de trobades de la secció com la RECAM, sinó que les complementa. La cita per a aquesta primera edició és el proper 26 d’abril de 2016, al matí i a la tarda.

En la Jornada, també hi té cabuda la presentació d’investigadors del nostre país o de fora que mantenen una posició de lideratge en el camp en què treballen, i la d’investigadors que treballen en empreses que tenen departaments de recerca i desenvolupament relacionats amb la microbiologia. Altres aspectes transversals com la docència i la divulgació científica de la nostra disciplina també hi són benvinguts.

Comunicacions: durant la Jornada es presentaran les comunicacions dels participants, que han de tenir una durada de quinze minuts, preferiblement en anglès. En cas que el nombre de resums presentats superi el temps disponible, el Comitè Organitzador seleccionarà les comunicacions que es presentaran seguint criteris d’interès científic.

Resum de les comunicacions: els participants que vulguin presentar una comunicació oral o un pòster han d’enviar, en format Word i per correu electrònic a scb@iec.cat —després d’haver formalitzat la inscripció—, un resum breu (màxim tres-centes paraules) del treball abans del dia 15 d’abril, en què han de fer constar el títol, l’autor (o els autors) i l’adreça (centre, adreça postal i adreça de correu electrònic). Cal subratllar el nom de l’autor que presentarà el treball. Agrairem que s’utilitzi el tipus de lletra corresponent a la lletra regular rodona del cos 12 de la família Times New Roman per al resum, que es remarqui el títol en negreta (no s’han d’utilitzar majúscules) i que es faci servir el cos 8 per a l’adreça. No s’hi ha d’incloure ni fotografies ni gràfics. L’idioma de la presentació ha de coincidir amb l’idioma del títol de la comunicació, preferiblement en anglès.

Pòsters: mides màximes: 1 m d’amplada x 2 m d’alçada

Programa i llibre de resums

Inscripcions: les persones interessades a participar en la Jornada han d’accedir a l’enllaç

Inscripcions

Cal que s’hi indiqui el nom del cap de grup, si es vol presentar una comunicació, i si es vol optar per la presentació oral. Data límit: 20 d’abril de 2016.

Preu de la inscripció: la inscripció és gratuïta per als socis i sòcies de la SCB; de 25 € per als estudiants que no són socis, i de 40 € per a la resta de casos. L’import inclou el dinar.

Pagament: transferència bancària al compte corrent de la SCB: 2100-0963-61-0200010607 de La Caixa.

S’hi han d’indicar com a conceptes el cognom de la persona inscrita i el text «I JM 2016».

 

Per a formalitzar la inscripció com a soci o sòcia de la SCB (voluntària), cal emplenar el formulari que hi ha en l’enllaç https://scb.iec.cat/butlleta-de-socis/, i retornar-lo a l’adreça scb@iec.cat o per correu postal.

 

 

 

Secretàries de la Jornada:

Mariàngels Gallego i Ribó

Maite Sánchez i Riera

Institut d’Estudis Catalans

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

Tel. 933 248 584

https://scb.iec.cat

 

 

Coordinació:

Jordi Mas Castellà

Coordinador de la Secció de Microbiologia de la SCB

Departament de Genètica i de Microbiologia, UAB

A/e: jordi.mas.castella@uab.cat

 

Montserrat Bayés

Directora de Qualitat

A/e: montse_bayes@yahoo.es

 

Eduard Torrents

Junior Group leader
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

A/e: etorrents@ibecbarcelona.eu

 

Previous post

7th Metnet meeting

Next post

Nanotecnologia aplicada a la immunologia