Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Epigenetic Mechanisms in Health and Disease. Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer

Data: 25 i 26 d’octubre de 2017

Lloc: CosmoCaixa Barcelona. C/ Isaac Newton, 26. Barcelona

Organitzen: Obra Social “la Caixa”, Biocat, IBMB-CSIC i Fundació Josep Carreras.

Amb la col·laboració de la SCB

Més informació


Entre els reptes més importants de la biomedicina, cal tenir en compte el paper de la cromatina i l’epigenètica en la salut humana i la malaltia.

Durant els últims quinze anys, l’epigenètica s’ha consolidat com un nou camp multidisciplinari per si mateix amb un potencial científic i terapèutic enorme per al càncer i moltes altres patologies humanes rellevants, com ara les malalties cardiovasculars, l’envelliment, les malalties neurodegeneratives i la diabetis.

Els membres de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organitzen la trobada internacional Epigenetic mechanisms in health and disease (‘Mecanismes epigenètics en salut i malaltia’), l’última de la sèrie de conferències sobre epigenètica i càncer de Barcelona (BCEC). L’objectiu del BCEC 2017 és reunir científics joves i establerts en un fòrum interdisciplinari per a revisar el progrés dut a terme en l’àmbit de l’epigenètica. Les presentacions destaquen la traducció de la recerca bàsica en aplicacions clíniques i discuteixen idees fonamentals sense explotar. S’hi tractaran temes com la biologia de cèl·lules mare, el desenvolupament, la leucèmia i l’organització nuclear.

L’edició de 2017 és coorganitzada per B·Debate, una iniciativa de Biocat i la Fundació “la Caixa”, juntament amb l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) i l’Institut de Recerca de Leucèmia Josep Carreras (IJC). El programa científic ha estat elaborat per Albert Jordan (coordinador de la Secció de Biologia Molecular de la Societat Catalana de Biologia), Ferran Azorín, Marian Martínez-Balbas, Jordi Bernuès i Marcus Buschbeck.

Per a més informació.

Previous post

Antibiòtics: Per què els bacteris superresistents són la propera amenaça

Next post

Manipulació genètica CRISPR