Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Disfunció dels orgànuls cel·lulars en l’origen de les malalties metabòliques

3a Reunió Anual Internacional MetNet 2017

Cellular organelle dysfunction at the origin of metabolic diseases

3rd MetNet International Annual Meeting, 2017

Data: 10 de maig de 2017, de 9h a 18h

Lloc: sala Prat de la Riba, IEC

Organitza: Secció de Senyalització Cel·lular de la SCB MetNet

Inscripcions

Programa final

Amb la col·laboració de:

       

Sobre el simposi

Malgrat haver assolit proporcions epidèmiques, els mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en l’origen i la patofisiologia de la diabetis i altres patologies metabòliques son encara poc coneguts. En aquest simposi els investigadors discutiran sobre nous estudis que atribueixen un paper rellevant a alteracions de la funció de diversos orgànuls cel·lulars, tals que els mitocondris, el reticle endoplasmàtic i els fagosomes, en el desenvolupament de la diabetis, l’obesitat i les seves comorbiditats.

Enviament de resums

Aquells investigadors que desitgin presentar el seu treball en forma de comunicació oral poden enviar-ne un resum abans del 28 d’abril de 2017. El resum, d’un màxim de 250 paraules i en format word, haurà d’incloure títol, nom l’autor que presentarà el treball, afiliació i adreça de correu electrònic. L’heu d’enviar a: scb@iec.cat

Entre els resums rebuts, s’escolliran fins a 9 treballs per a la seva presentació oral (15 min).

Patrocinadors

Institut de Recerca Sant Joan de Déu, IRSJD

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron Institut de Recerca, VHIR

Institut Germans Trias i Pujol, IGTP

Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, IBUB


About the meeting

Despite having reached epidemic proportions, the Molecular and Cellular mechanisms involved in the onset and pathophysiology of diabetes and other metabolic diseases remain poorly understood. In this meeting, researchers will discuss new discoveries on the relevant role that functional alterations of cellular organelles, such as mitochondria, endoplasmic reticulum and autophagosomes, has on the development and progression of diabetes, obesity and their comorbidities.

Abstract submission

Researchers who wish to present their research work as a short talk are invited to submit an abstract before April 28th, 2017. The abstract, no longer than 250 words and in word format, must include title and author’s name, affiliation and e-mail address. Send it to: scb@iec.cat

Among the abstracts submitted, up to nine communications will be selected for oral presentation (15 min).

Registration

Registration to the meeting is open: Inscripcions

Sponsors

Institut de Recerca Sant Joan de Déu, IRSJD

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron Institut de Recerca, VHIR

Institut Germans Trias i Pujol, IGTP

Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, IBUB

 

 

Previous post

XVIII Matinal de l'Evolució

Next post

Alpha-Synuclein & Parkinson's disease conference