Agenda d'activitatsGeneral

Curs: Com podem gestionar projectes amb intel·ligència emocional

DATES: del 2 al 6 de novembre i 18 de novembre de 2015, de 17.30h a 20.30h

LLOC: Institut d’Estudis Catalans

 

Un projecte ben gestionat és un projecte d’èxit. La bona gestió d’un projecte assegura les probabilitats d’aconseguir el resultat desitjat.

L’èxit dels projectes depèn de l’equip i de qui els lidera. Saber comunicar adequadament el que es pretén ajuda a aconseguir els resultats que volem.

La intel·ligència emocional impacta positivament en l’èxit dels projectes: fomenta una actitud positiva davant els reptes, crea vincles, augmenta la motivació, genera implicació i compromís. Tots som part de l’equip. El projecte som TOTS.

Gestionar projectes amb intel·ligència emocional «fa possible allò que era impensable» i     marca la diferència entre un projecte simplement «ben executat» i un projecte «excel·lent».

 

OBJECTIU

Aquest és un curs basat en «projectes reals», els vostres: presents i/o futurs. És un curs «vivencial» en què la gestió de projectes es construirà sobre les experiències dels assistents. L’objectiu del curs és que hi hagi un «abans» i un «després» en la manera de gestionar els projectes que repercuteixi positivament i faciliti el dia a dia de la gestió de la vostra vida professional.

 

PROGRAMA

 Dia 1

 • Introducció a la gestió de projectes
 • Conceptes bàsics de la intel·ligència emocional en la gestió de projectes: empatia, assertivitat i resiliència.
 • Lideratge

Dia 2

 • Anàlisi i selecció de projectes en les organitzacions.
 • El projecte en l’organització.
 • Equip de projecte. Rol i funcions del líder, equip i stakeholders.
 • Assertivitat.

Dia 3

 • Factibilitat dels projectes: tècnica, entorn, econòmica i comercial.
 • Planificació dels projectes (I): recursos, activitats i calendari.
 • Empatia.

Dia 4

 • Planificació dels projectes (II).
 • Identificació de fites i punts de presa de decisió.
 • Cost.
 • Control i seguiment dels projectes.
 • Resiliència.

Dia 5

 • Anàlisi de risc: identificació, control i mitigació.
 • Tancament dels projectes.
 • Influència i persuasió (I).

Dia 6

 • Impacte d’utilitzar les eines de la intel·ligència emocional en la gestió de projectes.
 • Influència i persuasió (II).
 • Claus d’èxit dels projectes.

 

ESTRUCTURA

El curs es farà en sis sessions: cinc sessions seguides durant la setmana del 2 al 6 de novembre i, després, una sessió de seguiment i feedback el 18 de novembre.

Cada sessió tindrà una duració de tres hores, distribuïdes en una part teòrica i una part pràctica.

 

A QUI S’ADREÇA AQUEST CURS

Aquest curs està adreçat a tots els professionals de la gestió de projectes que vulguin descobrir què és la intel·ligència emocional, com es pot aplicar en els projectes i quins són els avantatges d’aplicar-la en la feina diària. També s’adreça a aquells professionals interessats en la gestió de projectes i a aquells que volen valorar la gestió de projectes com una possible sortida professional.

PONENT

Ascensió Heredia, directora de projectes i consultora d’empreses del sector farmacèutic i Biotech.

 

PREUS

Socis SCB

Estudiants i aturats socis SCB 175 €

Professionals socis SCB 300 €

Professionals empresa protectora SCB 300 €

No socis SCB     

400 €

 

Cal fer una transferència al compte de la SCB de La Caixa:

2100-0963-61-0200010607

Data límit d’inscripció: 29 d’octubre de 2015

 

INSCRIPCIÓ

Envieu un correu electrònic a: scb@iec.cat, amb la informació següent:

 1. Nom i cognoms
 2. Professional/estudiant/aturat
 3. Empresa/universitat/institut
 4. Adreça i codi postal, telèfon i correu electrònic

El títol del correu ha de ser: Inscripció curs GP

Els estudiants i els aturats s’hauran d’acreditar documentalment.

Previous post

Curs d'Optogenètica

Next post

El microbioma humà