Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

CBP Data Wrangling Workshop

Data: 28 de febrer a les 14h

Lloc Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82864932946?pwd=d2ZvdzV6TjlOek5KRkQ3TFJncWNZQT09

Organitzen: CBP i Secció de Bioinformàtica i Genòmica de la SCB

Inscripcions

L’assistència és gratuïta però cal inscriure’s

La sessió serà en anglès

Per a més informació, contacteu amb: catbiogenoma@correu.iec.cat

Organitzadors:

Tyler Alioto (CNAG)
Emilio Righi (CRG)

Temes del taller:

Com generar la primera informació requerida:

  • Identificador taxonòmic NCBI
  • Identificador de l’arbre de la vida (TolID)

GoaT i l’estat de la seqüenciació

Metadades de mostres i metadades d’espècies

Informes d’estàndards de muntatge i presentació a l’ENA, enllaçant amb CBP

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Registration

Attendance is free but registration is required

The session will be in English

For more information, contact: catbiogenoma@correu.iec.cat

Organizers:

Tyler Alioto (CNAG)
Emilio Righi (CRG)

Topics of the workshop:

How to generate the first required information:

  • NCBI Taxonomic Identifier
  • Tree of life identifier (TolID)

GoaT and the sequencing status

Samples metadata and species metadata

Assembly standards reporting and submission to the ENA, linking to CBP

Previous post

LLIURAMENT DE PREMIS DE L'OLIMPÍADA DE BIOLOGIA DE CATALUNYA 2024

Next post

XXXV Jornada de Biologia del Desenvolupament