Guanyador del Premi de la Societat Catalana de Biologia al Treball de Recerca de Batxillerat

La bioacumulació i biomagnificació del mercuri

Robert Cilleros Mañé, de l’Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona

 

Finalistes:

Els ocells de la seu

Joaquim Minoves Ribes, del centre Joan Pelegrí de Barcelona

 

Estudi de la biodiversitat de Cala Morell de Menorca

Violeta Roca Carbonell, de l’Institut Les Corts de Barcelona

 

 

 

S’atorga a l’autor o autora del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria. Els candidats han de ser proposats per un professor o professora del centre d’ensenyament. El Comitè de Direcció escollirà tres treballs, que seran traslladats al grup del Comitè Assessor, que en triarà el guanyador.

El Premi SCB Treball de Recerca de Batxillerat pretén promoure i reconèixer la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general, en el marc de la Nit de la Biologia.

 

Qui s’hi pot presentar?

Tot l’alumnat matriculat a segon de batxillerat en el curs escolar corresponent a l’any de la convocatòria del premi, seleccionat prèviament pels docents del centre on l’alumne està matriculat.

Cada centre pot presentar un màxim de dos treballs.

 

Quin treball s’hi pot presentar?

El treball ha de ser individual.

La temàtica ha d’estar centrada en la recerca en ciències biològiques.

La metodologia que s’accepta es pot basar en treballs descriptius i de catalogació de dades, treballs explicatius i de plantejament d’una hipòtesi, treballs comparatius, estudis de cas en què es fa la recerca i comprensió de particularitats significatives, treballs de disseny i producció, etc.

 

Com s’hi han de presentar?

Els participants han de lliurar la memòria dels treballs de recerca que es presentin al concurs en format electrònic, en un únic fitxer amb format PDF per mitjà del formulari que es troba a http://scbgestions.info/premistr2016, que garanteix l’anonimat dels candidats.

 

Quin és el calendari d’enguany? (esmenat el 18 de maig de 2016)

Es poden presentar els treballs a concursar des del dia de publicació d’aquestes bases fins al divendres 8 d’abril de 2016. En el cas de les sol·licituds enviades per correu postal, només es consideraran les que hagin arribat abans d’aquesta data.

El 20 de maig de 2016 31 de maig de 2016 es faran públics els cinc  tres treballs finalistes, i el 7 de juliol es farà públic el nom del treball guanyador en la Nit de la Biologia.

 

Com es forma el jurat?

Els membres de la Secció d’Ensenyament de la SCB faran la tria dels cinc finalistes.

La tria del treball guanyador la faran conjuntament el Consell Directiu de la SCB i el Consell Assessor específic dels Premis SCB.

 

Quins són els criteris de valoració?

El jurat avaluarà els treballs de recerca tenint en compte els criteris següents:

 • L’originalitat i concreció del plantejament i del tema.
 • La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i les tècniques emprats al llarg del treball amb els objectius del treball.
 • La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a què s’arriba i el seu rigor científic.
 • La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.
 • El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades.
 • La referència a la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.
 • L’argumentació i profunditat del contingut.
 • La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.
 • Els criteris ètics en l’abordatge del tema i de la metodologia emprada.

 

Quina dotació econòmica té el premi?

 • Es lliurarà un diploma en paper al guanyador i al corresponent tutor del treball.
 • Es lliurarà un diploma en format digital per a tots els participants.
 • Es lliurarà un diploma en paper a tots els finalistes i als corresponents tutors dels treballs.
 • Es lliurarà un iPad mini al guanyador.