Guanyador del Premi Societat Catalana de Biologia a l’article científic:

Miocene small-bodied ape from Eurasia sheds light on hominoid evolution

David M. Alba

Finalistes:

Changing Trends in P. falciparum Burden, Immunity, and Disease in Pregnancy

Alfredo Mayor Aparicio

The human transcriptome across tissues and individuals

Marta Melé Messeguer


 

S’atorga als autors responsables de la contribució científica, en forma de publicació, que es consideri que més ha participat en el progrés de les ciències biològiques, i que s’hagi portat a terme majoritàriament en els territoris de parla catalana. Els articles s’escullen d’entre tots aquells publicats durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi (és a dir, des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any anterior – cal especificar si va la publicació o prepublicació online -). Només es consideren per al premi articles publicats (no només acceptats per a publicació) en una revista internacional dins de les ciències biològiques indexada per la Web of Science de Thomson Reuters (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/), en què el primer autor (o un dels coprimers autors) i un dels autors sènior han d’estar adscrits a una institució localitzada en territori de parla catalana. El premi s’atorga a tots els autors de l’article.

 

Qui s’hi pot presentar?

Els articles els ha de presentar el primer (co)autor o l’autor (co)sènior. El treball sencer o una part molt significativa d’aquest ha d’haver estat realitzat en el territori de parla catalana.

 

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’hauran de presentar utilitzant el formulari  i caldrà incloure una còpia de l’article científic en format pdf, així com la informació addicional que es cregui pertinent en una extensió màxima de mil paraules. Les propostes s’han d’enviar per correu electrònic a: premis.scb@correu.iec.cat

 

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar els treballs a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 29 d’abril de 2016, a les 15h.

El 17 de juny es faran públics els noms del tres articles finalistes a la pàgina web de la SCB, i el 7 de juliol es farà públic el nom dels guanyadors en la Nit de la Biologia.

 

Com es forma el jurat?

Els membres del CD de la SCB escolliran els tres finalistes, i els membres del CA de la SCB seleccionats ad hoc triaran el treball guanyador.

 

Quins són els criteris de valoració?

El jurat avalua els treballs de recerca tenint en compte la qualitat científica del treball.

El CD de la SCB escollirà les tres candidatures que consideri millors, basant-se en criteris de qualitat científica i impacte social.

 

Quina dotació econòmica té el premi?

El premi està dotat amb 2.000 € (Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF).