Guanyador del Premi Societat Catalana de Biologia  a la trajectòria professional

Joan Massagué i Solé

Memorial Sloan Kettering Cancer Center


 

S’atorga a un professional de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels àmbits (docent, investigador, empresarial…).

 

Qui s’hi pot presentar?

Els candidats no es poden presentar a títol individual, sinó que han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquests territoris.

 

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’hauran de presentar utilitzant el formulari, on caldrà explicar els mèrits dels candidats i els motius pels quals se’ls proposa, en una extensió màxima de mil paraules. També cal enviar el currículum actualitzat del candidat en format lliure. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de la SCB, o bé enviant-les per correu electrònic a l’adreça premis.scb@correu.iec.cat

El CD de la SCB escollirà les tres candidatures que consideri millors, les quals es traslladaran al tribunal avaluador format ad hoc per tres membres del CA, que triarà la guanyadora.

 

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar els treballs a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 29 d’ abril de 2016, a les 15h.

El 17 de juny de 2016 es farà públic el nom del guanyador a la pàgina web de la SCB -esmenat-, i el 7 de juliol es farà públic el nom del treball guanyador en la Nit de la Biologia.

 

Com es forma el jurat?

Els membres del CD proposaran tres candidats i els membres del CA, escollits ad hoc per a aquest Premi, n’escolliran el guanyador.

 

Quins són els criteris de valoració?

Es valora el conjunt de contribucions realitzades pels candidats al llarg de la seva trajectòria professional en les ciències de la vida.

 

Quina dotació econòmica té el premi?

El premi, que no té dotació econòmica, consisteix en un reconeixement per part de la SCB i la consideració de soci honorífic de la SCB.