La Nit de la Biologia és la iniciativa amb què la Societat Catalana de Biologia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) vol celebrar —juntament amb la comunitat científica, els socis i simpatitzants de l’entitat, i el públic en general— els avenços acomplerts durant l’any en curs pels professionals i els estudiosos de les ciències biològiques del territori de parla catalana. Durant l’acte, i en el marc d’una recepció i d’un bufet, la Societat Catalana de Biologia farà entrega dels premis.

Enguany, l’acte se celebrarà el proper 7 de juliol, a les vuit del vespre, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. El departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF serà l’amfitrió de la Nit de la Biologia 2016.

Confirmació d’assistència a la Nit de la Biologia

 

Els Premis de la SCB

La Societat Catalana de Biologia convoca aquests guardons amb la finalitat de premiar els agents —persones o institucions— que més han contribuït al desenvolupament i la difusió de les ciències biològiques dins del territori de parla catalana durant el darrer any.

La SCB agrupa dins del Comitè Assessor (CA) dels premis un mínim de trenta persones que considera rellevants dins l’àmbit de les ciències biològiques. La composició d’aquest CA es publicarà al web de la SCB. Els premis poden ser declarats deserts.

 


Un cop finalitzat el termini de presentacions, hem rebut un total de 117 candidatures entre les diverses categories de premis


 

Categories de premis

Premi SCB a la trajectòria professional

S’atorga a una persona que ha contribuït al progrés o la difusió de les ciències biològiques en territori de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional. Les candidatures han de ser proposades per institucions científiques, acadèmiques, culturals o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques.

La persona premiada rep una peça artística commemorativa i és distingida amb el títol de soci honorari de la SCB.

Consulteu les bases

Premi SCB a un article científic

S’atorga a un article de l’àmbit de les ciències biològiques amb un autor (dels primers o corresponents) del territori de parla catalana. Els articles a premiar són escollits pel Comitè Directiu, que en proposa tres d’entre tots els publicats durant l’any natural anterior a la data de la convocatòria del premi. Un grup del Comitè Assessor en decideix, finalment, el guanyador. Només es consideren els articles publicats en revistes internacionals indexades pel Web of Science de Thomson Reuters.

El premi té una dotació econòmica de 2.000 €, que s’atorga als autors de l’article que signen des d’una institució del territori de parla catalana.

Consulteu les bases

Premi SCB a la divulgació

S’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació de les ciències biològiques (en mitjans escrits o audiovisuals) en llengua catalana i durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria. Les obres són escollides i valorades pel Comitè Directiu, que en proposa tres, i per un grup del Comitè Assessor, que en decideix la guanyadora.

El premi té una dotació de 1.000 €.

Consulteu les bases

Premi SCB al jove investigador

S’atorga a una tesi doctoral dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana. Només hi participen les tesis guardonades amb un premi extraordinari durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi. El Comitè de Direcció escull tres tesis susceptibles de rebre el premi, les quals són traslladades al grup del Comitè Assessor, que en tria la guanyadora.

El premi té una dotació econòmica de 500 €.

Consulteu les bases

Premi SCB a un treball de recerca de batxillerat

S’atorga a l’autor d’un treball de recerca de batxillerat de ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria. Els candidats han de ser proposats per un professor o professora del centre d’ensenyament. El Comitè de Direcció escull tres treballs, que són traslladats al grup del Comitè Assessor, que en tria el guanyador.

El premi consisteix en el regal d’un iPad o tauleta.

Consulteu les bases