El doctor Avilés és guardonat amb el Premi SCB Trajectòria Professional Leandre Cervera 2020, en la cinquena edició dels Premis de la Societat Catalana de Biologia

El doctor Francesc Xavier Avilés i Puigvert dirigeix el grup de recerca Enginyeria de Proteïnes i Proteòmica de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i és professor emèrit del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular d’aquesta mateixa universitat, d’on en va ser director del 2008 al 2014. És doctor en bioquímica per la UAB i va ser director de l’IBB des del 1991 fins al 2002. A més, al llarg de la seva trajectòria ha publicat nombrosos articles científics en revistes d’alt impacte, ha dirigit un gran nombre de projectes de recerca i de tesis doctorals i ha contribuït d’una manera molt destacada en el camp dels enzims proteolítics i els seus inhibidors. Ha combinat la recerca i la formació, dues tasques que ha desenvolupat amb excel·lència, i ha ajudat a difondre les ciències de la vida i, més concretament, la biologia estructural i la biofísica de proteïnes, tant a Catalunya com en l’àmbit internacional. Forma part de diverses societats científiques, entre les quals hi ha la Societat Catalana de Biologia (SCB), on va impulsar la creació de la Secció de Genòmica i Proteòmica, i ha estat guardonat amb premis d’un gran prestigi com el Premi Ciutat de Barcelona (1998) o la Medalla Narcís Monturiol (2002).

 

El Premi SCB Trajectòria Professional Leandre Cervera ret honor a un dels presidents de la SCB i s’atorga al professional que ha contribuït d’una manera més significativa al progrés o la difusió de les ciències de la vida. La trajectòria del doctor Avilés destaca no només per la seva producció científica, sinó també per la seva gran implicació en la docència i la formació de nous investigadors, així com per haver estat un dels impulsors principals de l’IBB-UAB.

 

 

 

BASES

S’atorga al que es consideri el professional més rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït de manera més destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial…) i que es consideri que representa els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia.

Qui s’hi pot presentar?

Els candidats no es poden presentar a títol individual, sinó que han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquests territoris.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2020, a les 15 h. El nom del/s guanyador/s es farà públic durant l’acte de la Nit de la Biologia.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari en què caldrà explicar els mèrits dels candidats i els motius pels quals se’ls proposa, en una extensió màxima de mil paraules. També cal enviar el currículum actualitzat del candidat en format lliure. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de l’SCB, o bé pujant-les en el propi formulari.

Com es forma el jurat?

El Premi a la Trajectòria Científica és votat, per majoria simple, per un comitè format per a) els membres en actiu del Consell Directiu de la SCB, i b) els presidents anteriors del Consell Directiu de l’SCB. D’aquest comitè, només quatre cinquenes parts (triades per sorteig) tindran dret de vot. Els candidats seran primàriament els que hagin presentat les diverses institucions científiques durant el període de recepció de candidatures. Excepcionalment, i atesa la naturalesa eminentment honorífica i personal del premi, els membres del comitè poden presentar candidatures addicionals de manera individual, sempre que el candidat presentat no estigui afiliat a cap de les institucions que han presentat candidatura (això preveu també la situació en què no se n’hagi presentat cap), i amb la condició de quedar-se sense dret de vot des d’abans del sorteig.

Quina dotació té el premi?

El premi no té dotació econòmica. Es lliurarà una estàtua i un diploma acreditatiu.