Coordinador:
Mário Cáceres, ICREA. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, UAB,
Bellaterra.
T93-5868726

La Secció de Genòmica i Proteòmica té com a objectiu fomentar la interacció entre els grups que treballen en diversos aspectes de la genòmica i la proteòmica i promoure la difusió de la recerca que s’està portant a terme en aquesta àrea, tant des de el punt de vista bàsic com del més aplicat. Amb aquesta finalitat, la Secció organitza anualment una reunió científica en què es combinen les conferències d’investigadors convidats de reconegut prestigi internacional, amb l’exposició de la recerca de diferents investigadors que hi vulguin participar.

Coordinador anterior (fins al 2010):
Francesc Xavier Avilés, director del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, UAB

 

Taula resum de les Jornades de Bioinformàtica i Genòmica