Coordinador:
Ramon Roca, SCB.

Creada l’any 2000, té per objectiu principal contribuir a reunir professionals de les ciències de la vida que treballin en l’àmbit de l’empresa o la indústria, així com a difondre actes i organitzar cursos que puguin ser d’interès per als professionals d’aquest camp.

També organitza jornades conjuntes amb altres seccions, com les Jornades de Biologia Molecular, realitzades amb la participació de conferenciants pertanyents al sector industrial de Catalunya, que permeten difondre l’activitat d’aquests professionals a investigadors d’universitats i centres públics de recerca, així com a estudiants de doctorat.