Coordinadores:
Rosa Maria Pintó i Juana Díez

La virologia a Catalunya és una àrea en creixent desenvolupament, tant en la vessant d’investigació bàsica com en la clínica o veterinària, especialment en aquells aspectes de la virologia lligats a la biologia molecular. Per tal de fomentar la interacció entre els diferents grups que treballen en aquesta àrea, l´any 2000, es constituí la Secció de Virologia dins la Societat Catalana de Biologia.

Aquesta Secció va iniciar les seves activitats el curs 2000-2001 amb els seminaris de Virologia que actualment tenen lloc a l´Hospital Clínic de Barcelona. La Secció també dur a terme anualment una Jornada de Virologia. Aquestes jornades es van iniciar l’any 2001 i s’han dut a terme a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

Entre els objectius de la Secció destaquen d’una banda donar a conèixer la seva existència al col·lectiu mèdic, als estudiants universitaris i a les empreses del nostre entorn, i de l’altra la difusió dels darrers avenços i de la recerca que es realitza a Catalunya entre els professionals implicats.