S’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema pertanyent a l’àmbit de les ciències biològiques —tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet—, en llengua catalana, durant l’any natural anterior a la data de publicació del premi (des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any 2016). No es consideren susceptibles del premi blogs de divulgació, ja que no són una obra per si mateixos, sinó un mitjà que pot recollir diferents treballs. Sí que es pot presentar, però, un treball concret d’una obra penjada al blog amb el seu autor corresponent.

Qui s’hi pot presentar?

L’autor o els autors d’obres divulgatives sobre ciències biològiques en premsa escrita, llibre, ràdio, televisió o Internet, en llengua catalana, durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari i caldrà incloure una còpia de l’obra divulgativa, en el format que es consideri més adequat. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de la SCB, o bé enviar-les directament o a través de wetransfer al correu electrònic de la SCB: scb@iec.cat.

Es poden presentar els treballs a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’abril de 2017, a les 15h.

El 31 de Maig es faran públics els noms del tres treballs finalistes a la pàgina web de la SCB, i el nom del guanyador es farà públic en la Nit de la Biologia.

Com es forma el jurat?

Els membres del Consell Directiu de la SCB escolliran els tres treballs finalistes, que seran traslladats als membres del Consell Assessor Extern, els quals triaran el treball guanyador. Els membres del Consell Assessor Extern són membres externs del Consell Directiu de la SCB seleccionats ad hoc. Es consideraran professionals del món de la comunicació (que no poden optar al premi en aquesta mateixa convocatòria).

Quins són els criteris de valoració?

Els criteris de valoració emprats per a la selecció del premi al millor treball de divulgació científica es basen en l’interès científic i/o innovador de la temàtica tractada, l’habilitat per a divulgar i transmetre la recerca o el tema científic escollit, l’ús del llenguatge —tant escrit com audiovisual, si s’escau— i l’atractiu periodístic.

Quina dotació té el premi?

El premi està dotat amb 1.000 € (aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF) i un diploma acreditatiu.