La Societat atorga un premi anual a un treball realitzat per estudiants.

53a convocatòria.
Premi instituït l’any 1962.

Bases del premi

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre ciències biològiques.

Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2011.

No es poden considerar treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut, però sí els subvencionats per una altra institució.

La dotació del premi és de sis-cents euros (600 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.

Es poden concedir fins a dos accèssits.

Es podran recollir els treballs no premiats fins a el 30 de juny de 2016. L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 18 de juliol de 2016.

Els treballs han d’ésser redactats en català i s’han d’haver elaborat abans del 23 d’abril de 2015.

Les obres s’han de presentar en tres exemplars impresos en paper o bé en dos exemplars en paper i un en suport digital. Els treballs impresos han de tenir el format ISO A4, han d’estar compostos a un espai i mig d’interlineat i han d’anar relligats.

Els treballs s’han de presentar acompanyats d’un document que contingui les indicacions següents:

· nom i cognoms dels autors;
· adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;
· NIF dels autors;
· premi a què aspira l’obra, tant en l’exemplar imprès com en el CD;
· una declaració signada pels autors que el treball s’ajusta a aquestes condicions;
· un certificat d’estudis dels autors.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2015, a les 13 hores

Lliurament de premis: abril de 2016 a la Sala Prat de la Riba de l’IEC.

Més informació


 

Aquest premi forma part del Cartell de premis de l’IEC.